مطالب مرتبط:

معضلات زندگی شهری در افغانستان

پیام آفتاب: نبودن سند رسمی برای املاک، روی آوردن مردم به زندگی شهری و افزایش جمعیت در شهرها، نبود تفریح گاه های عمومی، ضعف خدمات شهری، نبود سیستم آبرسانی منظم و معماری فاقد استاندارد از جمله مشکلات اساسی در شهرهای افغانستان است.

مطالب اخیر