مطالب مرتبط:

فهرست نامزدان کمیسیونهای انتخاباتی به رئیس جمهور سپرده شد

فهرست نهایی نامزدان کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور سپرده شد. این لست را اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات افغانستان امروز به محمد اشرف غنی تحویل دادند. Facebook Post د...

مطالب اخیر