مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی کلید یک باب آپارتمان را به شربت‌گل اهدا کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و خانم اول کشور، عصر امروز با شربت گل و خانواده اش که اخیراً به وطن برگشته اند در ارگ دیدار کردند، و کلید یک باب آپارتمان از سوی رئیس جمهور به وی تفویض شد.

مطالب اخیر