مطالب مرتبط:

مهمترین رویدادهای امنیتی ۱۹ عقرب

دستگیری ۲ عضو شبکه حقانی در «خوست»، کشته شدن ۱۰ عضو طالبان در « غور»،‌ دستگیری گروهی از دزدان در «قندهار»، مهمترین رویدادهای امنیتی ۱۹ عقرب افغانستان است.

مطالب اخیر