مطالب مرتبط:

مناطق تحت كنترل گروه طالبان در افغانستان

وب سايت موسسه مطالعاتي لانگ وار ژورنال طي گزارشي در تاريخ ، ژوئن به بررسي مناطق تحت كنترل و نيز اشغال شده توسط گروه طالبان در افغانستان پرداخته است بيل روگيو ، مي نوسيد

مطالب اخیر