مطالب مرتبط:

سمینار مبارزه با پدیده های منفی اجتماعی در قالب شعر و مشاعره

افزایش پدیده های منفی و ضد ارزشی، رسومات نا پسند، به خصوص برخورد های غیر عقلانی با زنان در افغانستان، اقشار مختلف مردم را واداشته تا روشهای مختلفی را در مبارزه با نا هنجاری های اجتماعی تجربه کنند.

مطالب اخیر