مطالب مرتبط:

افغانستان خواستار اسکله اختصاصی در چابهار است

«محسن محمدی» معاون معاون حمل ونقل وترانزیت منطقه آزاد چابهار، گفت:هم اکنون افغانستان‌ها کالاهای خود را از ۲ بندر چابهار و بندرعباس ترانزیت می‌کنند و تمایل دارند این کار را به صورت اختصاصی در چابهار انجام دهند.

مطالب اخیر