مطالب مرتبط:

حزب حکمتیار ضعیف‌ترین حلقه در درون طالبان است

«نوذر شفیعی» کارشناس مسائل شبه قاره گفت: حزب حکتیار در درون دچار چند‌دستگی و انشقاق شده یعنی عبدالهادی ارغندیوال از رهبران ارشد حزب و همایون جریر، داماد حکمتیار عملاً از این حزب انشعاب پیدا کردند و بخشی از آنها وارد ساختار قدرت شدند که از تکنیک‌های حزب حکمتیار است.

مطالب اخیر