مطالب مرتبط:

مهلت دو هفته ای مجلس سنا برای تایید بودجه سال ۱۳۹۶

پیام آفتاب: اکلیل حکیمی، وزیر مالیه که پیرامون بودجه سال آینده خورشیدی در مجلس سنا حرف می‌زد، از این مجلس خواست که تا دو هفته آینده بودجه سال ۱۳۹۶ خورشیدی را مورد تایید قرار دهند.

مطالب اخیر