مطالب مرتبط:

دیدار وزیر زراعت کشورمان با نماینده برنامه جهانی غذا

آریانانیوز: درین دیدار آقای ضمیر کشورضمن قدردانی از کمک های برنامه جهانی غذا، خواهان افزایش و دوام این کمک ها در افغانستان شد.

مطالب اخیر