مطالب مرتبط:

دادستانی هرات به ۹۳ درصد از پرونده‌ها رسیدگی کرده است

از ابتدای امسال، دادستانی هرات توانسته تا به ۹۳درصد از پرونده‎های رسیده به این اداره رسیدگی کند.

مطالب اخیر