مطالب مرتبط:

عوامل افزایش جرایم جنایی؛ از فساد اداری تا حمایت زورمندان از زورگویان

طی سال گذشته میزان جرایم جنایی رشد نگران‌کننده‌ای داشته که عواملی همچون فساد اداری، حمایت زورمندان و مقام‌های دولتی از مجرمین، بیکاری و تهاجم فرهنگی این روند را بیشتر سرعت بخشیده است

مطالب اخیر