مطالب مرتبط:

انتقال داعش با هواپيماهاي آمريکا، انگليس و اسرائيل از پاکستان به افغانستان

پیام آفتاب: عضو مجلس نمايندگان گفت که گروه تکفيري داعش با هواپيماهاي آمريکا، انگليس و اسرائيل به پاکستان و از آنجا به افغانستان منتقل مي شوند.

مطالب اخیر