مطالب مرتبط:

سفر به دیار سنایی شهر سلاطین و دانشمندان

سید میرزاحسین احسانی فعال فرهنگی در سفری چند روزه به افغانستان از ولایت‌های هرات، کابل، مزار و غزنی عبور کرده و مشاهدات خود را در قالب سفرنامه به رشته تحریر درآورده است

مطالب اخیر