مطالب مرتبط:

شاگرد ممتاز مدرسه‌ای در کابل با فروش نان در خیابان‌ها روزگار می‌گذراند

شیلا دختر ۱۰ ساله افغانستانی و شاگرد شایسته مقطع پنجمِ یکی از مدارس کابل است که روزانه ۵۰ قرص نان می‌فروشد تا کمک حال پدر معلولش باشد

مطالب اخیر