مطالب مرتبط:

پایتختی که هنوز برای بانوان امن نیست

صبح نوشت در فاصله‌ کم‌تر از هفته، مورد اسیدپاشی در پایتخت اتفاق افغانستان افتاده است، اگر به پیشینه‌ خشونت علیه بانوان در کابل مروری داشته باشیم، در می‌یابیم که چقدر خشونت بر بانوان فراوان بوده است

مطالب اخیر