مطالب مرتبط:

بنای یادبود محل انفجار اولین بمب هسته‌ای جهان

در ساعات اولیه روشنایی صبح، ناگهان نیروی اتمی عظیم و مخربی آزاد شد و چیزی که تا آن لحظه فقط یک نظریه و رؤیا محسوب می‌شد به حقیقت پیوست

مطالب اخیر