مطالب مرتبط:

آتش‌سوزی در یک گدام در هرات خسارات هنگفت مالی برجای گذاشت

پیام آفتاب آتش‌سوزی در یک گدام در ناحیه پنجم شهر هرات ده‌ها هزار دالر به مردم خساره وارد کرد در این گدام مواد خوراکه و روغنیات موتر نگهداری می‌شد مالکین این انباری می‌گویند علت آتش‌سوزی دقیقاً معلوم نیست، اما بیشتری موادی که در داخل این گدام نگهداری می‌شد در آتش سوخته است پولیس اطفائیه هرات نیز می‌گوید محلی که آتش گرفته، در آن مواد خوراکه و روغنیات به گونه غیرمعیاری نگهداری می‌شده است

مطالب اخیر