مطالب مرتبط:

غنی: باید اعتراف کنیم که وزارت ها ظرفیت مصرف بودجه را ندارند

رییس جمهور افغانستان می‌گوید برخلاف سال‌های دیگر امکانات مالی موجود می‌باشد و وزارت‌های سکتوری باید از امکانات‌شان برای ارایۀ خدمات موثر استفادۀ اعظمی نمایند.

مطالب اخیر