مطالب مرتبط:

نامزد پیروز در انتخابات آمریکا ، همکاری با افغانستان را ادامه خواهد داد

سفیر امریکا در کابل گفت: عدم تمرکز به مسائل افغانستان در مبارزات انتخاباتی ترامپ و کلینتون به معنای فراموشی افغانستان نیست.

مطالب اخیر