مطالب مرتبط:

نگرانی سناتوران از اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی

فضل هادی مسلم یار رییس و شماری از سناتوران، شب گذشته با رییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده اند.

مطالب اخیر