مطالب مرتبط:

سردسته ماین سازان طالب در قندوز قربانی ماین خود شد

مسعود الله اکبری٬ سخنگوی ۸۰۸ سپین ز ٬‌ گفت:" شب گذشته یک فرمانده طالبان به نام قوماندان چوپان همراه سه نفر دیگر ازاعضای این گروه که میخواستند ماین بسازند، ماین شان منفجر شده وخودشان کشته می شوند".

مطالب اخیر