مطالب مرتبط:

مظفری: با رشد ادبیات پشتو دیدگاههای آنها تغییر می‌کند

«سید ابوطالب مظفری» مسئول «مؤسسه فرهنگی دردری» درباره راه‌اندازی اخبار پشتو در خبرگزاری فارس گفت: رشد ادبیات و فرهنگ در میان پشتو زبانان به تغییر دیدگاه‌های آنان کمک می‌کند.

مطالب اخیر