مطالب مرتبط:

پزشک قلابی تبعه افغانستان در زاهدان دستگیر شد

مرد افغانستانی که با معرفی خود به عنوان پزشک در زاهدان طبابت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

مطالب اخیر