مطالب مرتبط:

«شربت گل» فردا به افغانستان می آید

پیام آفتاب: انتظار می‌رود شربت گل، فردا چهارشنبه از سوی مقام های پاکستانی به افغانستان تسلیم داده شود.

مطالب اخیر