مطالب مرتبط:

توافق‌نامه همکاری انرژی برق میان کشورهای عضو سارک و افغانستان

مشرانو جرگه افغانستان توافق نامه همکاری انرژی برق میان کشورهای عضو سارک را امروز تائید کرد.

مطالب اخیر