مطالب مرتبط:

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان: بررسی هیئت اعزامی به قندوز بی طرفانه خواهد بود

ریاست جمهوری افغانستان تأکید می ورزد که حمله هوایی نیروهای حمایت قاطع بر ولایت کندز را جدی گرفته است.

مطالب اخیر