مطالب مرتبط:

افغان‎های مقیم امریکا به کدام کاندید انتخابات امریکا رأی می‌دهند؟

افغان‎های مقیم امریکا طرفدار کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا هستند؟ شماری ازین افغان‎ها از هیلری کلنتن درین انتخابات پشتیبانی می‎کنند. مژده یک افغان باشنده ایال...

مطالب اخیر