مطالب مرتبط:

حکومت، برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تا دو سال دیگر، به تعویق می اندازد

در حالی که حکومت از یک سال به این سو، مصروف اصلاحات انتخابات است، گزارشهایی وجود دارد که حکومت وحدت ملی، در هماهنگی با ایالات متحده امریکا، می خواهد که در سال ۲۰۱۷ نیز، انتخابات ولسی جرگه و وشوراهای ولایتی را برگزار نکند.

مطالب اخیر