مطالب مرتبط:

U.S Foreign Policy On Afghanistan To Remain Unchanged: Analysts

هرچند هر دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا در سه مناظرۀ تلویزیونی حتا یکبار هم از افغانسان نام نبردند؛ اما پیش‌از این سخنانی دربارۀ این کشور و نیز دربارۀ پاکستان داشتند.

مطالب اخیر