مطالب مرتبط:

زعفران کاران هرات خواستار ثبت نشان ملی برای این محصول ارزشمند شدند

زعفران کاران هرات می‌گویند که برای صادر کردن این محصول باید نشان ملی افغانستان بر آن ثبت شود.

مطالب اخیر