مطالب مرتبط:

طرح بودجه سال ۱۳۹۶ افغانستان به مجلس سنا ارائه شد

حکومت افغانستان امروز طرح بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس سنای این کشور ارائه کرد. در این طرح بودجه ملی ۴۴۶ میلیارد افغانی (حدود ۷ میلیارد دلار) مشمول ۲۸۷ میلیارد افغانی (۴.۳ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای و ۱۷۸ میلیارد افغانی (حدود ۲.۷ میلیارد دلار) بودجه عادی در نظر گرفته شده است.

مطالب اخیر