مطالب مرتبط:

سنای افغانستان: مخالفانی که به پروسه صلح می‌پیوندند باید تعهد دهند

مجلس سنای افغانستان اعلام کرد که از مخالفانی که به پروسه صلح می‌پیوندند باید تعهد جدی گرفته شود.

مطالب اخیر