مطالب مرتبط:

بخشی از طرح‌های توسعه‌ای افغانستان در سال گذشته اجرا نشد

اداره عالی تفتیش افغانستان اعلام کرد که از ۶۰۶ طرح توسعه‌ای در سال ۱۳۹۴ خورشید ۱۵۸ مورد پولی برای اجرا طرح مطالبه نکرده و ۱۷۲ طرح نیز کمتر از ۵۰درصد بودجه اختصاص یافته خود را مصرف کرده‌است.

مطالب اخیر