مطالب مرتبط:

یوناما: دولت افغانستان در فصل سرما به آوارگان توجه کند

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان از دولت افغانستان خواسته تا در فصل زمستان توجه بیشتری به وضعیت آوارگان داشته باشد.

مطالب اخیر