مطالب مرتبط:

رئیس پیشین بانک جهانی مورد تقدیر قرارگرفت

وزیرمالیه از کارکردهای رئیس پیشین بانک جهانی قدردانی کرد…

مطالب اخیر