مطالب مرتبط:

مقامات پاکستانی و پشت گرمی به دولت امریکا!

این همان دلگرمی ای است که دولتمردان امریکایی به سران اسلام آباد در طول چندین سال بحران در افغانستان داده و باز هم می دهند؛ تا آنان با انرژی و انگیزه مضاعف، کمک به امریکایی ها را در دستور کار خویش قرار دهند؛ و در عوض کمکهای میلیونی و میلیاردی را از دولت امریکا دریافت کنند؛ کمکهایی که آن مقدار قدرت و پتانسیل قوی ونیرومند را دارند که امثال سرتاج عزیز را سر پا نگهمیدارد و وادار می سازد تا از خنثا سازی طرح مخالفان کمکهای میلیاردی به دولت پاکستان در کنگره ایالات متحده امریکا، سخن بمیان آورد

مطالب اخیر