مطالب مرتبط:

یک فرد مسلح چهار خانم در ولایت بلخ را به ضرب گلوله کشت

یک فرد مسلح چهار خانم در ولایت بلخ را به ضرب گلوله کشت

مطالب اخیر