مطالب مرتبط:

توحیدی: از ۲۰۹۹ مقروض صرفیه برق ۳ تن پول شان را پرداخته اند

برشنا شرکت می گوید، از میان افرادی که بل برق شان بیشتر از یکصد هزار افغانی بوده است، تنها سه تن آنان حاضر به پرداخت پول صرفیه برق شده اند. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز در ای...

مطالب اخیر