مطالب مرتبط:

فعالان مدنی: طالبان از افراد ملکی بحیث سپر استفاده می‌کنند

شماری از فعالان مدنی از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور نگران اند. این فعالان مدنی امروز با برگزاری گردهمایی، استفاده طالبان از افراد ملکی را به عنوان سپر انسانی در جنگ ها، عمل غیر اسلام...

مطالب اخیر