مطالب مرتبط:

روسیه کشتار غیرنظامیان افغانستانی در حمله هوایی امریکا را محکوم کرد

این بار اول نیست که در افغانستان بر اثر بمباران های غیردقیق هواپیماهای امریکایی غیرنظامیان کشته می شوند.

مطالب اخیر