مطالب مرتبط:

کشته شدن چندین طالب در ولایت های فاریاب و کندز

کشته شدن چندین طالب در ولایت های فاریاب و کندز

مطالب اخیر