مطالب مرتبط:

هفت فرماندۀ طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند

وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید دست کم هفت تن از فرمان‌دهی کلیدی گروه طالبان در یک حملۀ هوایی در جنوب افغانستان کشته شده‌اند.

مطالب اخیر