مطالب مرتبط:

توماس: احتمال می‌رود حمله کنندۀ اخیر در جرمنی پاکستانی باشد

مقامات جرمنی می گویند، نو جوانی که در هفتۀ جاری در یک ریل بالای سیاحان حمله کرد، احتمال دارد افغان نبوده، پاکستانی باشد توماس دومایزیری وزیر داخله آلمان می گوید که علایم بدست آمده نشا

مطالب اخیر