مطالب مرتبط:

ارگ در مورد اصلاحات انتخاباتی پلان‌های آیندۀ خود را اعلام می‌کند

ریاست جمهوری افغانستان می گوید، کمیته مختلط مجلسین شورای ملی خلاف توقع آن ها فرمان تقنینی رئیس جمهور در باره اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد اما حکومت بزودی در این مورد تصمیم اش را اعلا

مطالب اخیر