مطالب مرتبط:

رحیمی: نبود احصائیۀ دقیق نفوس وزارت اقتصاد را به چالش کشانده‌است

از روز جهانی نفوس در افغانستان تحت شعار سرمایه گذاری بالای دختران برای تطبیق عدالت، ثبات و صلح بزرگداشت به عمل آمد وزارت اقتصاد افغانستان می گوید، عدم احصائیه دقیق از نفوس در این کشور هنوز ه

مطالب اخیر