مطالب مرتبط:

مجلس نمایندگان بودجه پیشنهادی وسط سال حکومت را تصویب کرد

مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز چهارشنبه بودجه پیشنهادی وسط سال حکومت و چهار قانون دیگر را در یک رای گیری علنی با بیشترین رقم آرا تصویب کرد

مطالب اخیر