مطالب مرتبط:

ضرر چند میلیارد دالری فیس‌بوک به خاطر دو واژه

ذکر دو واژه در بیانیه شرکت "فیس بوک" موجب نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران در این شرکت و کاهش ۵ درصدی ارزش سهام فیس‌بوک در معاملات روز پنج شنبه گذشته شد.

مطالب اخیر