مطالب مرتبط:

کار تحکیم مقدماتی سواحل دریای آمو در جوزجان آغاز شد

مقامات محلی در ولایت جوزجان در شمال کشور اعلام کردند که کار تحکیمات مقدماتی سواحل دریای آمو در مربوطات این ولایت آغاز شد.

مطالب اخیر