مطالب مرتبط:

دکتر میرویس بلخی: نزدیکی روسیه و افغانستان نتایج مثبتی در پی دارد

یادداشت: محمد میرویس بلخی فرزند فضل احمد متولد 22 جدی سال 1360 خورشیدی در لسوالی خلم ولایت بلخ است. او در سال 1382، از دوره لیسه فارغ و برای ادامه تحصیلات عالی به هندستان سفر کرد ...

مطالب اخیر